نسخه آزمایشی

لیست اختراعات علي اميري

طراحي و ساخت ربات مخصوص ضد عفوني كننده و شستشوي بيمارستان ها بدون حضور كارگر

تاریخ اظهارنامه: 1392/02/14
مالک/مالکان: علي اميري
تاریخ ثبت: 1392/03/19
مخترع/مخترعان: علي اميري

طراحي ماشين تراش با جعبه دنده 16 سرعته

تاریخ اظهارنامه: 1391/10/07
مالک/مالکان: علي اميري
تاریخ ثبت: 1392/03/20
مخترع/مخترعان: علي اميري

طراحي و ساخت سيلندر جدار ضخيم ناهمگن پيزوالكتريك تحت بار مكانيكي

تاریخ اظهارنامه: 1392/09/12
مالک/مالکان: علي اميري
تاریخ ثبت: 1392/09/12
مخترع/مخترعان: علي اميري

كفش محافظ اشعه ايكس با ساختار نانو تيوب

تاریخ اظهارنامه: 1393/09/16
مالک/مالکان: آقاي علي اميري
تاریخ ثبت: 1393/12/24
مخترع/مخترعان: علي اميري

سيم جوش گالوانيزه با نانو گرافن

تاریخ اظهارنامه: 1393/09/16
مالک/مالکان: آقاي علي اميري
تاریخ ثبت: 1393/12/27
مخترع/مخترعان: علي اميري

پودر خوراكي ضد شپشك طيور

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/01
تاریخ ثبت: 1394/05/26
مخترع/مخترعان: اميرعلي اميري

ساخت سيستم توليدكننده نانو پودر هاي فلزي

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/29
مالک/مالکان: آقاي علي اميري
تاریخ ثبت: 1394/11/17
مخترع/مخترعان: علي اميري