نسخه آزمایشی

لیست اختراعات علي محمد حيدري

دستگاه برش دهنده دوار سيب زميني جهت توليد چيپس

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/12
تاریخ ثبت: 1398/03/26
مخترع/مخترعان: علي محمد حيدري