نسخه آزمایشی

لیست اختراعات غلامرضا كريمي

سيستم گيربكس اتوماتيك با استفاده از نيروي گريز ازمركز

تاریخ اظهارنامه: 1394/11/10
تاریخ ثبت: 1394/11/10
مخترع/مخترعان: غلامرضا كريمي