نسخه آزمایشی

لیست اختراعات كلود آلن دِسپلاند Claude Alain DESPLAND