نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محسن كريمي

دستگاه شستشوي مبدل حرارتي اتوماتيك

تاریخ اظهارنامه: 1396/04/31
مالک/مالکان: آقاي محسن كريمي
تاریخ ثبت: 1398/04/04
مخترع/مخترعان: محسن كريمي

آبگرمكن خورشيدي تركيبي

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/20
مالک/مالکان: آقاي محسن كريمي
تاریخ ثبت: 1399/01/20
مخترع/مخترعان: محسن كريمي