نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محسن هاشمي

سيستم تكيه گاه ارگونوميك مفصل دار دست براي كارهاي طولاني

تاریخ اظهارنامه: 1391/09/18
مالک/مالکان: علي هاشمي
تاریخ ثبت: 1392/03/20

دستگاه توليد نان لواش با قابليت فروش بدون اپراتور

تاریخ اظهارنامه: 1399/04/14
مالک/مالکان: آقاي محسن هاشمي
تاریخ ثبت: 1399/05/26
مخترع/مخترعان: محسن هاشمي