نسخه آزمایشی

لیست اختراعات نيكولاس جوهانس استيفل Nikolaus Johannes STIEFL