نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي آرمين دانش فر
1 عدد

چكش حفاري پنوماتيك درون چاهي فوق سريع
1-Title : Down the hole hammer extremely fast

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/10
تاریخ ثبت: 1398/02/22
مخترع/مخترعان: آرمين دانش فر