نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي ايمان ملك نژاد
1 عدد

دستگاه شستشووضدعفوني سيخ هاي مخصوص غذاهاي كبابي

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/22
تاریخ ثبت: 1396/11/22
مخترع/مخترعان: ايمان ملك نژاد