نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي ايمان يوسفيان
1 عدد

دستگاه طبقه‌بندي و جداسازي ريزدانه‌ها با استفاده از گردش هوا

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/19
تاریخ ثبت: 1398/01/28
مخترع/مخترعان: ايمان يوسفيان