نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي بهروز رادمنش
1 عدد

دستگاه خودكار شست و شو و خشك كردن قلم مو
Automatic brush washer and dryer

تاریخ اظهارنامه: 1398/10/29
مالک/مالکان: آقاي بهروز رادمنش
تاریخ ثبت: 1399/11/8
مخترع/مخترعان: بهروز رادمنش