نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي بهروز رضائي
2 عدد

دستگاه برداشت پياز زعفران و گلايول به روش عمقي

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/28
مالک/مالکان: آقاي بهروز رضائي
تاریخ ثبت: 1398/06/25
مخترع/مخترعان: بهروز رضائي

دروگر مجهز به نوار تيغه اي برش مناسب غلات، علوفه و حبوبات

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/23
مالک/مالکان: آقاي بهروز رضائي
تاریخ ثبت: 1398/07/29
مخترع/مخترعان: بهروز رضائي