نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي حامد مرتضوي
10 عدد

كپسول پايدار پيشگيري و درمان سرطان براي سلول هاي مورد هدف

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/23
مالک/مالکان: آقاي حامد مرتضوي
تاریخ ثبت: 1396/12/16
مخترع/مخترعان: حامد مرتضوي

فرمولاسيون گياهي درمان ورم بلغمي و بيماريهاي كليه

تاریخ اظهارنامه: 1399/05/29
مالک/مالکان: آقاي حامد مرتضوي
تاریخ ثبت: 1399/08/25
مخترع/مخترعان: حامد مرتضوي

دهانشويه رفع بدبوئي دهان وبيني و خوشبو كننده و خنثي كننده سميت سرب

تاریخ اظهارنامه: 1399/05/27
مالک/مالکان: آقاي حامد مرتضوي
تاریخ ثبت: 1399/08/26
مخترع/مخترعان: حامد مرتضوي

فرمولاسيون گياهي قطره و اسپري درمان سينوزيت و سردرد شديد

تاریخ اظهارنامه: 1399/05/27
مالک/مالکان: آقاي حامد مرتضوي
تاریخ ثبت: 1399/08/26
مخترع/مخترعان: حامد مرتضوي

فرمولاسيون گياهي درمان يرقان، سرطان كبد و تب هاي مزمن مزاج بلغمي

تاریخ اظهارنامه: 1399/05/27
مالک/مالکان: آقاي حامد مرتضوي
تاریخ ثبت: 1399/09/12
مخترع/مخترعان: حامد مرتضوي

فرمولاسيون گياهي درمان مشكلات نعوظ و انزال در آقايان

تاریخ اظهارنامه: 1399/5/29
مالک/مالکان: آقاي حامد مرتضوي
تاریخ ثبت: 1399/10/8
مخترع/مخترعان: حامد مرتضوي

فرمولاسيون گياهي خواص ضد نئوپلاسمي و پاكسازي اخلاط سر

تاریخ اظهارنامه: 1399/5/27
مالک/مالکان: آقاي حامد مرتضوي
تاریخ ثبت: 1399/10/14
مخترع/مخترعان: حامد مرتضوي