نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي رضا معصومي
4 عدد

لاستيك با دو مخزن باد مجزا به همراه رينگ دو تيكه

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/30
مالک/مالکان: آقاي رضا معصومي
تاریخ ثبت: 1397/03/09
مخترع/مخترعان: رضا معصومي

لنگر تعادل خودرو به منظور افزايش چسبندگي و تعادل و امنيت خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1399/4/28
مالک/مالکان: آقاي رضا معصومي
تاریخ ثبت: 1399/11/5
مخترع/مخترعان: رضا معصومي