نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي عليرضا احمدي
7 عدد

گلس گوشي موبايل وتبلت آينه اي با استفاده ازروش پوشش نانو رفلكس

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/22
مالک/مالکان: آقاي عليرضا احمدي
تاریخ ثبت: 1398/07/06
مخترع/مخترعان: عليرضا احمدي

قفل ضد سرقت با مكانيزم ساچمه مغناطيسي

تاریخ اظهارنامه: 1393/02/21
مالک/مالکان: آقاي عليرضا احمدي
تاریخ ثبت: 1394/05/18
مخترع/مخترعان: عليرضا احمدي