نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي عليرضا غلامشاهي
1 عدد

دستگاه لايه روب استخر پرورش ميگو

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/31
تاریخ ثبت: 1398/05/22
مخترع/مخترعان: عليرضا غلامشاهي