نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي محسن هاشمي
2 عدد

دستگاه توليد نان لواش با قابليت فروش بدون اپراتور

تاریخ اظهارنامه: 1399/04/14
مالک/مالکان: آقاي محسن هاشمي
تاریخ ثبت: 1399/05/26
مخترع/مخترعان: محسن هاشمي