نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي محمدرضا جهاندار
1 عدد

دستگاه بازيافت بخار آب مصرفي در كارخانجات و صنايع

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/18
تاریخ ثبت: 1398/05/05
مخترع/مخترعان: محمدرضا جهاندار