نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي محمدرضا رزاقي
1 عدد

دستگاه ليزرهولميوم سنگ شكني درون اندامي و جراحي مجاري ادراري

تاریخ اظهارنامه: 1399/4/25
تاریخ ثبت: 1399/10/6
مخترع/مخترعان: محمدرضا رزاقي