نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي مصطفي وقاري مقدم
13 عدد

زير لپ تاپي ارگونوميك داراي تكيه گاه آرنج و پشتي

تاریخ اظهارنامه: 1396/04/03
تاریخ ثبت: 1396/04/03
مخترع/مخترعان: مصطفي وقاري مقدم

ماوس پد ارگونوميك شيب دار با قابليت تنظيم زاويه

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/29
تاریخ ثبت: 1398/08/20
مخترع/مخترعان: مصطفي وقاري مقدم