نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي مهرداد صيدي
2 عدد

دستگاه باربند ضد سرقت خودرو
Car safety roof rack

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/03
مالک/مالکان: آقاي مهرداد صيدي
تاریخ ثبت: 1398/01/10
مخترع/مخترعان: مهرداد صيدي

سيستم اعلام ميزان مصرف و اتمام لنت اتومبيل

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/05
مالک/مالکان: آقاي مهرداد صيدي
تاریخ ثبت: 1397/02/30
مخترع/مخترعان: مهرداد صيدي