نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي ناصرعلي علوي
1 عدد

دستگاه بازويي هوشمند شستشوي انسان و ماساژور و گرمكن حمام

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/04
مالک/مالکان: آقاي ناصرعلي علوي
تاریخ ثبت: 1398/05/06
مخترع/مخترعان: ناصرعلي علوي