نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقای عباس غلامی بازه حور
4 عدد

تنسیومتر خاک قابل دفن مجهز به سرامیک تخت با قابلیت فلاشینگ و ثبت داده های اتوماتیک

تاریخ ثبت: 1400/04/05
مخترع/مخترعان: علیرضا سرحدی ام البنین شهرکی اسحق علی صابری علیرضا محمدنژادنیازی سمانه فاضل پور حسین صادقی همبری حمیدرضا بابائی زهرا سیار یحیی ناجیان هدا جعفری زاده مالمیری نویده انرجان کوچه باغ امید احمدی سمیرا خانجانی سعید جباری آغبلاغ سعید محمدی الهام رزم پوش علیرضا قیومی مجید اسدی سامانی پگاه خسرویان دهکردی مجید حضرتی محمدکاظم عراقی عباس گرجی چاکسپاری خلیل کریم زاده اصل مسعود فیضی روح اله رحیمی اسماعیل مؤذنی مهدی ابریشم داری ابراهیم اکبری کلثوم دالوند علیرضا غیاثوند میترا نیلی اصفهانی کبری ساری سعیده احمدی پور دتلف فری Detlef Frey هانس جورج گیوس Hans Georg Geus مارتین نیونهوفر Martin Neuenhofer مایکل نیتسچک Michael Nitschke عباس غلامی بازه حور سعید محمدی بهمن انصاری محسن بهرامی فتح اله امی مظاهر کلهری مقداد نوخاصی سیدزکریا مرادی یحیی مرادی قباد محمدی هادی سوالونی حکیمه زالی فهیمه فریدشایگان حامد گوکلانی غلامرضا اسمعیل پور محسن زاهدی ستار مجیدی مصطفی مرتضائی عادل احمدی نژاد کاظم فخاریان

باکتری (سویه) زنده ضعیف شده بوردتلا پرتوسیس بعنوان کاندیدای واکسن جهت پیشگیری و کنترل بیماری سیاه‌سرفه

تاریخ ثبت: 1400/04/05
مخترع/مخترعان: علیرضا سرحدی ام البنین شهرکی اسحق علی صابری علیرضا محمدنژادنیازی سمانه فاضل پور حسین صادقی همبری حمیدرضا بابائی زهرا سیار یحیی ناجیان هدا جعفری زاده مالمیری نویده انرجان کوچه باغ امید احمدی سمیرا خانجانی سعید جباری آغبلاغ سعید محمدی الهام رزم پوش علیرضا قیومی مجید اسدی سامانی پگاه خسرویان دهکردی مجید حضرتی محمدکاظم عراقی عباس گرجی چاکسپاری خلیل کریم زاده اصل مسعود فیضی روح اله رحیمی اسماعیل مؤذنی مهدی ابریشم داری ابراهیم اکبری کلثوم دالوند علیرضا غیاثوند میترا نیلی اصفهانی کبری ساری سعیده احمدی پور دتلف فری Detlef Frey هانس جورج گیوس Hans Georg Geus مارتین نیونهوفر Martin Neuenhofer مایکل نیتسچک Michael Nitschke عباس غلامی بازه حور سعید محمدی بهمن انصاری محسن بهرامی فتح اله امی مظاهر کلهری مقداد نوخاصی سیدزکریا مرادی یحیی مرادی قباد محمدی هادی سوالونی حکیمه زالی فهیمه فریدشایگان حامد گوکلانی غلامرضا اسمعیل پور محسن زاهدی ستار مجیدی مصطفی مرتضائی عادل احمدی نژاد کاظم فخاریان فرشته شاهچراغی وجیهه سادات نیک بین مجتبی نوفلی

هیدروژل نانوکامپوزیتی کشاورزی برپایه نشاسته اصلاح شده (نشاسته اکسید) و مواد معدنی بنتونیت، پرلیت و فرایند تولید آن

تاریخ ثبت: 1400/04/05
مخترع/مخترعان: علیرضا سرحدی ام البنین شهرکی اسحق علی صابری علیرضا محمدنژادنیازی سمانه فاضل پور حسین صادقی همبری حمیدرضا بابائی زهرا سیار یحیی ناجیان هدا جعفری زاده مالمیری نویده انرجان کوچه باغ امید احمدی سمیرا خانجانی سعید جباری آغبلاغ سعید محمدی الهام رزم پوش علیرضا قیومی مجید اسدی سامانی پگاه خسرویان دهکردی مجید حضرتی محمدکاظم عراقی عباس گرجی چاکسپاری خلیل کریم زاده اصل مسعود فیضی روح اله رحیمی اسماعیل مؤذنی مهدی ابریشم داری ابراهیم اکبری کلثوم دالوند علیرضا غیاثوند میترا نیلی اصفهانی کبری ساری سعیده احمدی پور دتلف فری Detlef Frey هانس جورج گیوس Hans Georg Geus مارتین نیونهوفر Martin Neuenhofer مایکل نیتسچک Michael Nitschke عباس غلامی بازه حور سعید محمدی بهمن انصاری محسن بهرامی فتح اله امی مظاهر کلهری مقداد نوخاصی سیدزکریا مرادی یحیی مرادی قباد محمدی هادی سوالونی حکیمه زالی فهیمه فریدشایگان حامد گوکلانی غلامرضا اسمعیل پور محسن زاهدی ستار مجیدی مصطفی مرتضائی عادل احمدی نژاد کاظم فخاریان فرشته شاهچراغی وجیهه سادات نیک بین مجتبی نوفلی سمیرا رازانی