نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقای علیرضا معظمی
1 عدد

درب بازکن پدالی آسان نصب بدون سوراخکاری درب

تاریخ اظهارنامه: 1399/09/18
مالک/مالکان: آقای علیرضا معظمی
تاریخ ثبت: 1400/04/08
مخترع/مخترعان: علیرضا معظمی