نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقای محمدرضا صاکی
1 عدد

شانه پله برقی نشکن

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/18
مالک/مالکان: آقای محمدرضا صاکی
تاریخ ثبت: 1400/04/07
مخترع/مخترعان: محمدرضا صاکی