نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت خانم سميرا رومينا
9 عدد

ابزار هوشمند برش قطعات ليزر با قابليت حكاكي و پرينت سه بعدي

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/15
مالک/مالکان: خانم سميرا رومينا
تاریخ ثبت: 1395/06/20
مخترع/مخترعان: سميرا رومينا

IUD با توانايي نمايش در لحظه

تاریخ اظهارنامه: 1396/08/19
تاریخ ثبت: 1397/11/30