نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت خانم فاطمه مشكيني
1 عدد

فرآيند استفاده از سلول conjugated CAR-T در درمان سرطان معده

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/12
مالک/مالکان: خانم فاطمه مشكيني
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: فاطمه مشكيني