نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت خانم نعیمه محبی
1 عدد

دستگاه کاهنده درد و التهاب مفصل با عملکردهای موثر برای بیماران مفصلی

تاریخ اظهارنامه: 1399/11/11
مالک/مالکان: خانم نعیمه محبی
تاریخ ثبت: 1400/04/07
مخترع/مخترعان: نعیمه محبی