نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت شركت تومرا سورتينگ ان وي TOMRA SORTING NV
2 عدد