نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت شركت كوئين پاك
1 عدد

ظرف استوانه‌اي با درپوش تلسكوپي و فرآيند توليد آن

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/15
تاریخ ثبت: 1398/02/24
مخترع/مخترعان: پيمان هاشمي