نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت شركت ملي صنايع پتروشيمي
118 عدد

غشا و ماژول غشايي شيرين سازي گاز طبيعي

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/12
تاریخ ثبت: 1398/08/18
مخترع/مخترعان: نرگس يوسفي مهر