نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت شركت نيپون استيل و سوميتومو متال كورپوريشن
2 عدد