نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت 1
1 عدد

تکنیکی جدید به منظور محاسبه نفوذپذیری سنگهای درزه‌دار

تاریخ اظهارنامه: 1389/02/14
مالک/مالکان: 1
تاریخ ثبت: 1389/03/16
مخترع/مخترعان: غلامرضا مرصعي