آمار اختراعات ایران در سال 1400

پایگاه تحلیل و جستجو دارایی فکری دارکوب با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از مدارک منتشره در پایگاه روزنامه رسمی کشور و اداره ثبت اختراعات ایران، آمار و تحلیل مختصری از اختراعات ثبت شده در سال 1400 را ارائه میدهد. این آمار که در تیر ماه سال 1400 منتشر شده، مقایسه ای با مقادیر آمار سال 1399 نیز دارد. اعدادی که در پرانتز نوشته شده است، تغییر آمار نسبت به سال 1399 می باشد. هر گونه استفاده از این اطلاعات با ذکر منبع (پایگاه تحلیل و جستجو دارایی های فکری دارکوب) بلامانع است.

آمار اخترعات ثبت شده در ایران در سال 1400

 

بر اساس اطلاعات مذکور، در سال 1400 در حدود 9723 اظهارنامه (7/4- %) در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت رسیده است که تعداد 2459 اظهارنامه (26/3-%) معادل 25/2% (6/5-%) تبدیل به گواهی ثبت اختراع شده است. لازم به ذکر است تاریخ اظهارنامه برخی از اختراعاتی که در سال 1400 به ثبت رسیده است مربوط به سال های قبل می باشد. در این سال تعداد 189 (24-%) اختراع با حق تقدم خارج از کشور در ایران به ثبت رسیده است.

 

طبقه بندی بین المللی اختراع

تعداد و درصد طبقه بندی بین المللی اختراعات ثبت شده در سال 1400 که زمینه فنی آنها را مشخص می کند به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

 A. نیازهای بشری: 1987 - 36/4% (22/8-%)

B. عملیات اجرایی، حمل و نقل: 884 - 16/2% (

C. شیمی و متالوژی: 852 - 15/6%

D. منسوجات و کاغذ: 116 - 2/1%

E. سازه های ثابت: 309 - 5/7%

F. مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش، جنگ افزارها، انفجار: 497 - 9%

G. فیزیک: 533 - 9/8%

H. برق: 287 - 5/2%

در خصوص طبقه بندی بین المللی و مالکان اختراع باید در نظر گرفت که با توجه به این که امکان دارد یک اختراع دارای چند طبقه بندی بین المللی و یا چند مالک باشد، مجموع عددی این دو بخش از جمع کل اختراعات ثبت شده بیشتر می باشد.

تفکیک مالکان

مالکان اختراعات ثبت شده در سال 1400 به شرح زیر تفکیک می شوند:

 • حقیقی: 3720 - 86/1%
  • آقا: 2438 - 56/4%
  • خانم: 1282 - 29/7%

 • حقوقی: 601 - 13.9%
  • شرکت: 405 - 9.3%
  • دانشگاه: 193 - 2.8%
  • پژوهشگاه و ... : 76 - 1.8%

تفکیک مخترعان

در سال 1400 تفکیک جنسیتی مخترعانی که اختراعات آنها به ثبت رسیده است، به شرح زیر می باشد:

 • آقا: 2935 - 53%
 • خانم: 2613 - 47%

پایگاه دارکوب آمار اختراعات سال 1399 را نیز از اطلاعات دریافت شده از سایت روزنامه رسمی و اداره ثبت اختراعات منتشر کرده است که در صفحه مربوطه می توانید بررسی بفرمایید.