نسخه آزمایشی

ساخت نانوكامپوزيت آلومينيم – مس تقويت شده با نانولوله هاي كربني (Al/Cu/CNT) به روش فرآيند نورد تجمعي (ARB) به منظور بهبود خواص مكانيكي و الكتريكيشماره ثبت : 98314
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/20
طبقه بندی بین المللی: B21B 1/38 B21B 27/02 B82Y 30/00


خلاصه اختراع :

در اين اختراع براي نخستين بار از لايه‌هاي فلز مس و همچنين نانو لوله‌هاي كربني به طور همزمان براي بهبود خصوصيات زمينه آلومينيم استفاده شده است. بنابراين انتظار مي‌رود كه با توجه به هدايت الكتريكي تقريبا دو برابري مس نسبت به آلومينيم و خواص بي نظير نانولوله‌هاي كربني در هدايت الكتريكي و گرمايي، اين خواص در نانوكامپوزيت آلومينيم توليد شده؛ بهبود يابد. در اختراع حاضر؛ ابتدا ورق هاي آلومينيم و مس در ابعاد مساوي (mm 50×150) برش داده شده و پس از آماده سازي سطوح ورق ها با برس هاي سيمي، درصد وزني معيني از نانولوله هاي كربني چندديواره به صورت پاشيدن پودر بر روي سطوح ورق هاي مسي و آلومنيوم پخش مي‌شوند و سپس اين ورق ها به صورت لايه‌هاي متوالي از مس و آلومينيم روي هم قرار داده شده و پس از ثابت شدن توسط مفتول هاي مسي، از دستگاه نورد عبور مي‌كنند تا اتصال ايجاد شود. در اين فرآيند براي ايجاد چسبندگي در پاس اول 65 درصد كاهش سطح اعمال مي‌شود تا به صورت كامل چسبندگي بين ورق هاي مس و آلومنيوم رخ دهد اين كاهش سطح مقطع در پاس هاي بالاتر براي ايجاد ريز ساختار و همچنين توزيع يكنواخت مس و نانولوله هاي كربني به ميزان 50 درصد در نظر گرفته مي‌شود. افزودن تقويت كننده نانو لوله هاي كربني فقط در پاس اول انجام مي‌پذيرد. با افزايش تعداد پاس هاي نورد، نانوكامپوزيت حاصل داراي توزيع يكنواخت‌تري از مس و نانولوله‌هاي كربني در زمينه آلومنيمي خواهد بود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.