شماره اظهارنامه: 139850140003003443
مالک/مالکان: دانشگاه تبريز

تاریخ اظهارنامه: 1398/04/31
شماره ثبت : 99663
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/04/31
طبقه بندی بین المللی: C23C 18/08 C23C 18/00

خلاصه اختراع : در اختراع حاضر، الكتروكاتاليست‌هاي كامپوزيتي نوين از نانو ذرات نيكل-پالاديوم (Ni@Pd) با پلي‌آنيلين/ اكسيد گرافن احياء شده (rGp)، براي جايگزين نمودن با كاتاليست Pt جهت انجام واكنش¬هاي الكتروشيميايي در پيل¬هاي سوختي معرفي شده‌اند. سطح فعال بالا و نيز هدايت يوني از جمله فاكتورهاي كليدي مهم در عملكرد بهتر لايه‌ها‌ي كاتاليستي مي¬باشد. مطالعات نشان داده است كه وجود آلوتروپ‌هاي كربني به همراه پليمرهاي هادي سطح مقطع بسيار بالايي را ايجاد مي‌كند. بدين منظور، در اختراع حاضر، الكتروكاتاليست¬هاي كامپوزيتي مختلف از نانو ذرات نيكل-پالاديوم با ساختار هسته-پوسته (Ni@Pd) و درصدهاي مختلف پلي‌آنيلين (0، 1، 2 و 3 درصد وزني) بر روي بستر كربني rGO (rGPx) با بيشترين فعاليت كاتاليستي نسبت به اكسيداسيون بوروهيدريد و بالاترين دانسيته‌ي توان خروجي در سيستم تك سل پيل سوختي بوروهيدريد سنتز شدند. الكتروكاتاليست‌هاي آندي سنتز شده به همراه الكتروكاتاليست كاتدي پلاتين/كربن (Pt/C) در تهيه‌ي MEA بكار گرفته شدند. هر يك از MEAهاي تهيه شده در سيستم پيل سوختي قرار گرفته و منحني¬هاي I-V و I-P براي هر MEA رسم گرديد. تأثير هر الكتروكاتاليست آندي روي اين منحني¬ها و و دانسيته‌ي توان مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج بررسي‌ها نشان دادند كه ميزان سطح فعال الكتروشيميايي در حضور الكتروكاتاليست‌هاي سنتز شده بطرز چشمگيري ارتقاء يافته است. بدين ترتيب اين نوع از الكتروكاتاليست‌ها، فعاليت كاتاليستي بالاتري نيز در الكترواكسيداسيون بوروهيدريد از خود نشان دادند. بيشترين مقدار اثر هم افزايي پلي‌آنيلين بر فعاليت كاتاليستي Ni@Pd/rGO در الكتروكاتاليست¬هاي كامپوزيتي حاوي 1% وزني پلي‌آنيلين (Ni@Pd/rGP1) مشاهده گرديد. با بكارگيري اين نوع از الكتروكاتاليست¬هاي كامپوزيتي، دانسيته‌ي تواني معادل با mW cm-2 10/339 براي كاتاليست¬هاي آندي بدست آمد. سابقه طراحي و ساخت پيل‌هاي سوختي بر پايه‌ي الكتروكاتاليست‌هاي پليمري، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه، با دانسيته‌ي توان بالا و نيز با فعاليت كاتاليستي بالا قابل قياس با كاتاليست‌هاي پلاتين در ابعاد نانو در ايران وجود ندارد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه