نسخه آزمایشی

سيستم نوروفيدبك نسل دوم با پايش توجه ديداري شخص
Second generation neurofeedback system by monitoring user’s visual attention


تاریخ اظهارنامه: 1396/12/01

شماره ثبت : 98349
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1396/12/01
طبقه بندی بین المللی: A61B 5/00


خلاصه اختراع :

نوروفيدبك، روشي است كه امكان كسب مهارت خودتنظيمي فعاليت مغز را به افراد مي‌دهد. اثربخشي روش نوروفيدبك، بسيار به هوش، انگيزه، ميزان توجه و درگيري فرد كاربر در فرآيند يادگيري نوروفيدبك وابسته است. دستيابي به مهارت پايدار تصحيح و كنترل ارادي فعاليت مغز از طريق سيستم‌هاي نوروفيدبك كنوني، مستلزم شركت در تعداد زيادي جلسه آموزش نوروفيدبك است. در برخي موارد اين روش براي تعداد قابل ملاحظه‌اي از افراد، كارآمدي چنداني ندارد. اين مسايل، منجر به صرف هزينه‌هاي زماني، مالي و كارمندي بسيار و در برخي موارد، بي‌فايده مي‌شود. هدف اختراع حاضر، ساخت سيستم نوروفيدبك نسل دوم با پايش توجه ديداري كاربر حين فرآيند آموزش نوروفيدبك و به‌كارگيري راهبردهاي افزايش توجه، انگيزه و تعامل كاربر با سيستم نوروفيدبك است. پروتكل‌هاي آموزش نوروفيدبك در سيستم نوروفيدبك نسل دوم (اختراع حاضر)، مبتني بر شناسايي و ارايه محرك تصويري مؤثر براي هر فرد، و ارايه اعلان‌هاي نظارتي توجه در شرايط كاهش توجه كاربر است. در سيستم نوروفيدبك نسل دوم با پايش توجه ديداري، از سيگنال SSVEP جهت پايش توجه ديداري فرد حين آموزش نوروفيدبك استفاده مي‌شود. اختراع حاضر، منجر به كاهش وابستگي يادگيري نوروفيدبك به ويژگي‌هاي فردي، افزايش اثرگذاري، افزايش سرعت يادگيري و كاهش جلسات نوروفيدبك و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي نوروفيدبك مي‌شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.