نسخه آزمایشی
شماره اظهارنامه: 139750140003007538
مالک/مالکان: آقاي افشين يگانه

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/11
مخترع/مخترعان: افشين يگانه
شماره ثبت : 99809
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/09/13
طبقه بندی بین المللی: C02F 1/46


خلاصه اختراع :

فرآيند بيوراكتور غشايي به فرآيند هيبريدي الكتروبيوراكتور غشايي كه تركيبي از روش انعقاد الكتريكي و تكنولوژي غشايي (بيو راكتور غشايي) است، بسط داده شده و كارايي آن در حذف مواد مغذي و كاهش گرفتگي غشا كه مهمترين عامل محدود كننده استفاده از فرآيندهاي غشايي مي باشد با رويكرد بازيافت آب تعيين گرديد. پس از شروع تصفيه فاضلاب با استفاده از غشاء ها ( فيلتراسيون غشايي) با گذشت زمان و تصفيه فاضلاب توسط غشاء ها منافذ آنها به صورت تدريجي شروع به گرفتگي مي كنند از آنجا كه اين آزمايش توسط پمپهاي پري استاتيك با جريان عبوري ثابت 1/5 L/hr صورت ميگيرد مقدار شار ممبرانها ثابت بوده ، لذا افت فشار بيشتر مي شود زيرا گرفتگي تدريجي و در پي آن كاهش منافذ غشاء در راكتورها منجر به افزايش اختلاف فشار در دو سر غشاء شده و فشار تراوايي غشاء را افزايش مي دهد. با افزايش مدت زمان بهره برداري و گرفتگي بيشتر غشاء دامنه اين تغييرات بيشتر مي شود تا جايي كه نرخ افزايش فشار نسبت به زمان بسيار بالا مي رود . در اين شرايط غشاء از راكتورها خارج و ابتدا به صورت فيزيكي با شستشوي سطحي با آب تميز و سپس به روش شيميايي شستشو مي شوند ومجددا" داخل راكتور قرار مي گيرد و فرآيند تصفيه ادامه خواهد داشت .با مقايسه دو راكتور MBR و MEBR در حالت بهره برداريبا MLSS هاي مختلف با بالا رفتن MLSS گرفتگي غشاء بيشتر مي شود و رسيدن به افت فشار بحراني سريع تر اتفاق مي افتد وفاصله زماني بين شستشو غشاءها كمتر مي شود . تعداد دفعات شستشو غشاءدر راكتور MBR نسبت به تعداد دفعات شستشوي غشاء در راكتور MEBR بيشتر است .پس بنابراين ما در روش MEBR نسبت به روش MBR با توجه به گرفتگي كمتر به واسطه عمل الكتروليز ،لذا كيفيت محصول بهتر بوده و مدت زمان بيشتري غشاء ها كار ميكنند كه اين امراز نظر اقتصادي و هم از نظر اجرايي بهتر است.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/gz9KwdADn

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...