شماره اظهارنامه: 139550140003007762

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/27
مخترع/مخترعان: محمود گنجي فرد
شماره ثبت : 91401
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1395/12/08
طبقه بندی بین المللی: A61B 5/02

خلاصه اختراع : خلاصه توصيف عنوان اختراع: مانومتر دقيق آبي فشار وريد مركزي زمينه فني: A61B 5/023 مشكل فني : همتراز نبودن نقطه صفر لوله مدرج مانومتر آبي با محور فلبواستاتيك قلب بدليل اينكه اين همتراز سازي بصورت چشمي و با تخمين صورت ميگيرد و اين باعث خطاي زيادي در اندازه گيري فشار وريد مركزي ميشود. مطابق فرمول روابط مثلثاتي در صورتيكه تنها يك زاويه دو درجه با خط افقي وجود داشته باشد و فاصله بيمار از لوله مدرج فقط نيم متر باشد.اختلاف سطح اندازه گيري 1.5 سانتي متر آب ميشود.لذا هدف از اين اختراع حذف اين خطا و همتراز سازي نقطه صفر لوله مدرج مانومتر آبي با محور فلبو استاتيك قلب بيمار است. ارائه راه حل : راه حل مشكل موجود كه باعث خطاي زيادي در اندازه گيري ميزان فشار وريد مركزي شده و در نتيجه تصميم گيري هاي درماني را تحت تاثير قرا رميدهد اينست كه تا جاي ممكن از خطاي ناشي از اندازه گيري كم كنيم يعني ترتيبي اتخاذ گردد كه نقطه صفر لوله مدرج دقيقا همتراز محور فلبواستاتيك قلب باشد. اينكار با تلفيق مانومتر هاي قبلي با يك پايه مجهز به تراز حبابي و يا تراز ديجيتال امكانپذير است. طرز كار : ابتدا لوله مدرج به كمك بست هاي متصل به آن به يك پايه عمودي ( معمولا پايه سرم ) در كنار بيمار نصب ميشود . سه راهي انتهاي لوله مدرج از يك طرف به مخزن آب (سرم) و از طرف ديگر به لوله اي(extension tube) كه به كاتتر وريد مركزي مرتبط ميباشد، وصل ميشود.بست لولادار پايه تراز در موازات نقطه صفر لوله مدرج قرار داده شده و با محكم كردن پيچ آن فيكس ميگردد.انتهاي ديگرپايه تراز در مقابل خط زير بغلي مياني (midaxillary line) كه شاخص سطح قلب و محور فلبو استاتيك قلب است قرار ميگيرد و لوله مدرج به نحوي به بالا يا پايين جابجا ميشود كه تراز نشان دهنده شيب صفر يا حالت افقي باشد. سه راهي به نحوي كه دو مسير مخزن و لوله مدرج را بهم ارتباط دهد چرخانده ميشود و لوله مدرج تا نزديك به انتها ودر حدود 25 سانتي متر پر از آب مي شود.حركت توپ پلاستيكي در سطح آب نشانگر سطح آب است. سپس سه راهي به نحوي چرخانده ميشود كه ارتباط بين لوله مدرج و كاتتر وريد مركزي بيمار ( كه قبلا هوا گيري شده است ) برقرار گردد.در اين هنگام سطح آب و توپ پلاستيكي در لوله مدرج پايين ميآيد و در نقطه اي ثابت مي ماند اين نقطه فشار وريد مركزي بر حسب سانتي متر آب ميباشد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/r2jdGANVR

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه