شماره اظهارنامه: 139850140003002624

تاریخ اظهارنامه: 1398/04/04
شماره ثبت : 99862
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/09/18
طبقه بندی بین المللی: C11C 1/08 C11B 3/04 C11C 3/00

خلاصه اختراع : بيوديزل يك سوخت پاك است كه از مواد تجديدپذير مانند روغن‌هاي گياهي و چربي‌هاي حيواني با استفاده از كاتاليست توليد مي شود. هدف اين مطالعه، استفاده از لجن كارخانه برش سنگ به عنوان نانوكاتاليست به منظور توليد بيوديزل از روغن ضايعات مرغ و روغن كاج مي باشد. اين سوخت همانند گازوئيل در موتور احتراق تراكمي عمل مي كند. بر خلاف سوخت¬هاي فسيلي كه دي¬اكسيد¬كربن دفن شده طي ميليون ها سال را در سطح زمين آزاد مي¬كنند، بيوديزل از زيست توده¬ها توليد مي¬شود كه در طول چرخه حيات از نظر كربن خنثي هستند، بدين معني همان ميزان كربني كه در طي سوختن آزاد مي¬كنند در طي رشد محصول طي عمليات فتوسنتز از هواي محيط جذب مي¬كنند. در اين اختراع لجن كارخانه سنگبري به عنوان نانوكاتاليست، متانول، اتانول و فنل به عنوان حلال و روغن ضايعات مرغ و روغن كاج به عنوان خوراك انتخاب شده‌اند. بيوديزل با استفاده روش ترانس‌استريفيكاسيون توليد گرديد. در توليد بيوديزل به روش ترانس‌استريفيكاسيون، پارامتر¬هاي (ميزان كاتاليست، نسبت مولي الكل به روغن، دماي واكنش، زمان واكنش و سرعت همزن) نقش بسيار مهمي در خواص ذاتي سوخت و راندمان محصول دارند. بهترين عملكرد براي توليد بيوديزل از (روغن ضايعات مرغ و روغن كاج) براي 5 پارامتر (ميزان كاتاليست، نسبت مولي الكل به روغن، دماي واكنش، زمان واكنش و سرعت همزن) تعيين شد. خواص فيزيكي و ترموديناميكي بيوديزل روغن ضايعات مرغ و بيوديزل روغن كاج در شرايط بهينه و به منظور بهبود بخشيدن به خواص فيزيكي و ترموديناميكي بيوديزل روغن ضايعات مرغ و بيوديزل روغن كاج به صورت اختلاط 50% حجمي بيوديزل روغن ضايعات مرغ با روغن كاج، تركيب B20 و B50 بيوديزل روغن ضايعات مرغ و تركيب B20 و B50 بيوديزل روغن كاج نيز مورد ارزيابي و محاسبه قرار گرفتند.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه