شماره اظهارنامه: 139550140003009439

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/07
شماره ثبت : 92119
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1396/02/17
طبقه بندی بین المللی: A23L

خلاصه اختراع : در دهه¬ي اخير مصرف موادغذايي كم¬كالري حاوي جايگزين¬هاي قند به منظور كاهش انرژي دريافتي، كنترل وزن بدن و بيماري¬هايي مانند ديابت و چاقي رواج يافته است. گز يكي از شيريني¬هاي سنتي ايران است كه به دليل كالري بالايي كه دارد مصرف آن براي افراد مبتلا به چاقي محدوديت دارد. به منظور كاهش كالري و جلوگيري از فساد دندان¬ها، مي¬توان شكر موجود در آن را با كربوهيدرات¬هايي با قابليت هضم كم مانند ايزومالت و سوكرالوز جايگزين كرد. در اين اختراع براي توليد گز از ماده شيرين¬كننده سوكرالوز با شدت شيرين¬كنندگي 350 برابر شكر استفاده شده است. به آن علت كه استفاده از سوكرالوز باعث افزايش سختي گز گرديد به صورت همزمان از ماده ايزومالت با شدت شيرين¬كنندگي 7/0برابر شكر سفيد استفاده شد و مابه التفاوت شيريني نسبت به شكر سفيد با استفاده از سوكرالوز جبران گرديد. همچنين به دليل آنكه قابليت نگهداري و بافت گز بهبود يابد مالتودكسترين در غلظت %1 به آن افزوده شد. در اين مطالعه تأثير جايگزيني ساكارز با سوكرالوز و ايزومالت بر خواص حسي، بافتي و رنگ گز با ميزان كالري كمتر مورد بررسي قرار گرفت. درصد جايگزيني با نسبت¬هاي 25، 50، 75 و 100 درصد ايزومالت-سوكرالوز انجام شد. ويژگي¬هاي بافتي گز به مدت يك ماه ماندگاري (روزهاي اول، دهم، بيستم و سي¬ام) به وسيله دستگاه بافت سنج موردارزيابي قرار گرفت. همچنين براي سنجش رنگ از نرم¬افزار پردازش رنگ و براي ارزيابي حسي از تست هدونيك پنج نقطه¬اي استفاده گرديد. نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد كه ايزومالت و سوكرالوز مي¬توانند به طور كامل به عنوان جايگزين شكر در گز مورداستفاده قرار گرفته و باعث كاهش كالري، بهبود بافت و افزايش ماندگاري محصول شده ضمن اينكه طعم شيرين اين فراورده-ي سنتي حفظ خواهد شد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/3JVGEG2Kw

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه