نسخه آزمایشی
شماره اظهارنامه: 139550140003010399
مالک/مالکان: آقاي حسام مالكي

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/30
مخترع/مخترعان: حسام مالكي
شماره ثبت : 93302
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1396/06/05
طبقه بندی بین المللی: C10L 1/00 B01J 35/00 B82Y 30/00 C07C 67/00


خلاصه اختراع :

هدف از اين پژوهش، ساخت و مطالعه واكنش نانوكاتاليستهاي ناهمگن براي توليد زيست گازوييل به روش تبادل استري شدن با استفاده از روغن و متانول به عنوان سوخت جايگزين گازوييل فسيلي مي باشد. سه بخش اصلي اين پايان نامه به تهيه نانوكاتاليست، انجام آزمونهاي مشخصه و بررسي واكنش در شرايط مختلف عملياتي پرداخته است. يك مجموعه كاتاليست ناهمگن (ليتيم بر پايه كلسيم-لانتانيم) با استفاده از روش همرسوبي و تلقيح مرطوب ساخته شد و به عنوان كاتاليستهايي فعال و پايدار براي انجام واكنش تبادل استري شدن روغن كانولا و متانول براي توليد زيست گازوييل به كار گرفته شد. مشخصه هاي ساختاري كاتاليستهاي تهيه شده با استفاده از آزمون ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM)، طيف سنج پراش اشعه ايكس (XRD)، طيف سنج مادون قرمز تبديل فوريه (FTIR) و مطالعات مساحت سطح برونر، امت، تلر (BET) به منظور توصيف ساختار و ريخت شناسي آنها بررسي گرديد. محصول واكنش كاتاليستي بعد از انجام مطالعات واكنشي در واكنشگاه تحت شرايط عملياتي مختلف و بررسي پارامترهاي مؤثر، جايگزين پاك و مناسبي براي سوخت هاي فسيلي شناخته شد. تحت شرايط بهينه واكنش (نسبت مولي متانول به روغن 15:1، 5% درصد وزني كاتاليست، دماي 65 درجه سانتي گراد و دماي كلسينه 700 درجه سانتي گراد) ميزان بازده زيست گازوييل در مدت دو ساعت و نيم، به 96/3% رسيد. اين مقدار بازده با استفاده از آزمون كروماتوگرافي گازي (GC) محاسبه شد و نسبت به پژوهش هاي مشابه بازده بالاتري است كه نزديك به استاندارد اروپا (96/5%) مي باشد. علاوه بر اين، كاتاليست ساخته شده قابليت خوبي در بازيابي و به كارگيري در چرخه هاي متوالي واكنش را بدون كاهش عملكرد از خود نشان مي دهد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/zvKEYzpKY

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...