نسخه آزمایشی

فرآيند تخليص پروتئينها با استفاده از اينتئين مجزا و تگ BRT
Purification of proteins by using Split intein and BRT tag

شماره اظهارنامه: 139750140003005315

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/31

شماره ثبت : 98383
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1397/06/31
طبقه بندی بین المللی: C07K 1/04 C12N 15/62 C07K 1/00


خلاصه اختراع :

برداشت و حذف سريع و موثر تگ داراي ميل تركيبي (affinity tag) از پروتئين¬هاي نوتركيب به عنوان يك مشكل قابل توجه در تخليص اين پروتئين¬ها باقي مانده است كه معايبي از جمله كارآيي پايين و قيمت بالا دارد. در اين¬اختراع، يك رهيافت ساده، موثر و كم هزينه در جهت تخليص پروتئين بدون تگ ازlysate باكتري توصيف شده است. با بهره گيري از متد بسيار سريع SIRP و با استفاده از تگ رسوبي BRT به طور متصل به اينتئين مجزا،


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.