نسخه آزمایشی

مونو برم دار كردن 2-استيل تيوفن
monobromination of 2-acetylthiophene


تاریخ اظهارنامه: 1397/06/24

شماره ثبت : 98402
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/06/24
طبقه بندی بین المللی: C08J 7/12 C07D 409/12


خلاصه اختراع :

تا كنون در روش هاي سنتزي ارائه شده براي مونو برم دار شدن 2-استيل تيوفن، به غير از استفاده از تركيب بسيار خطرناك برم روشي كارآمد ديگري با صرفه جويي در هزينه و زمان با راندمان واقعي بالا و خالص سازي آسان وجود ندارد. تركيب آلفا برمو-2-استيل تيوفن ماده مورد نياز در ساخت تركيبات شيميايي و دارويي مي¬باشد. همچنين اين تركيب وارداتي بوده و تهيه آن با استفاده از روش هاي معمول گزارش شده در متون علمي بسيار مشكل مي¬باشد. از مشكلات موجود، استفاده از برم (تركيبي باسميت بالا و خطرناك) در برم داركردن، عدم وجود دستور كار آزمايشگاهي آسان جهت تهيه ، راندمان پايين و زمان واكنش طولاني و عدم وجود ارائه روش كاري مناسب جهت خالص سازي بعد از انجام واكنش مي¬باشد. در روش ارائه شده در اينجا (برم دار كردن با استفاده از برميد ¬مس¬(2) (CuBr2)به همراه اتانول مطلق EtOH(abs)) )) موجب انجام واكنش با راندمان 91% مي شود. تركيب برميد مس¬(2) يك نمك معدني و كاملا غيرسمي در مقايسه با تركيب برم در واكنش برم دار شدن مي¬باشد. از مزيت اين روش، جلوگيري از دي ¬برم دار شدن در موقعيت آلفا و توقف واكنش در مرحله مونو برم دار شدن 2-استيل تيوفن مي-باشد. در اين روش خالص سازي آلفا برمو-2-استيل تيوفن بسيار آسان بوده و نيازي به استفاده از روش پر خطر و پرهزينه و وقت گير روش هاي پيشين نمي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.