شماره اظهارنامه: 139650140003011548

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/06
شماره ثبت : 96313
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/05/09
طبقه بندی بین المللی: C08B 37/08 B82Y 30/00

خلاصه اختراع : نانوكامپوزيت هاي پليمري هوشمند، نوع جديدي از مواد هستند كه به تغييرات محرك هاي خارجي از جمله نور، دما، ميدان الكتريكي، گلوكز و pH پاسخ گو بوده و داراي خواص مقلدزيستي بوده و در كاربردهايي مانند دارورساني ها بسيار موثر هستند. آن ها مي توانند به صورت فيلم هاي دولايه داراي حافظه شكلي حساس به pH تهيه شوند. اساس عملكرد اين فيلم ها اين است كه نيروي محركه ناشي از تورم لايه فعال بوده، در حالي كه ميزان تورم لايه دوم كمتر است و اين نابرابري در تورم منجر به رول شدن فيلم هاي بسپاري مي شود. دشواري ساخت، استفاده از پليمرهاي سنتزي گران با ساختار پيچيده، غيرزيست سازگار و غيرزيست تخريب پذير به همراه عوامل شبكه اي كننده سمي، عدم بازگشت پذير بودن رول شوندگي از مهمترين مشكلات فيلم هاي خودرول شونده هستند. در اين اختراع براي نخستين بار فيلم هاي دولايه اي هيدروژلي نانوكامپوزيتي حساس به pH تهيه شد كه قابليت فعال سازي در اثر تغييرات pH را دارد. فيلم هاي دولايه از پليمرهاي زيستي كيتوسان (حاوي نانومونتموريلونيت) و پلي وينيل الكل با ميزان تورم متفاوت در جهت ايجاد خاصيت خودرول شوندگي استفاده شد. اين فيلم ها با استفاده از روش سبز و ساده در حضور آب به عنوان حلال و بدون نياز به عوامل اتصال عرضي شيميايي تهيه شدند. فيلم هاي تهيه شده مي توانند در كاربرد هايي نظير دارورساني، صنايع تصفيه، حسگرها، بسته بندي، حامل ها و غيره مورد استفاده قرارگيرند.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/wAVRZ7RV3

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...