شماره ثبت : 97226
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1397/08/30
طبقه بندی بین المللی: G09B 1/32

خلاصه اختراع : سه حلقه اساسي تشكيل دهنده ي هر سيستم الكتريكي عبارتند از : توليد انرژي الكتريكي ( منبع انرژي الكتريكي) ، انتقال انرژي الكتريكي (شبكه انتقال و توزيع)، مصرف (بار الكتريكي)، كه در اين طرح به ارائه سيستم نويني در زمينه انتقال انرژي الكتريكي پرداخته شده است. به بيان ديگر راه كار جديدي براي انتقال انرژي الكتريكي بدون نياز به سيم رسانا مورد بررسي و ساخت قرار گرفته است. به طور كلي هدف از اجراي اين طرح ارائه ساختاري جهت انتقال انرژي الكتريكي به مصرف كننده بدون به كار گيري سيم رسانا و با استفاده از كوپلينگ در مدارات تشديدي(رزناسي) مي باشد. اين ساختار متشكل از دو سيم پيچ مي باشد كه در فاصله اي از يكديگر قرار گرفته اندو كوپلينگ مغناطيسي بين دو سيم پيچ بسيار ناچيز مي باشد. حال با ايجاد تشديد در هر دو سيم پيچ بر اساس فركانس پايه مدار مغناطيس متناوب ايجاد شده از سيم پيچ اول از سيم پيچ ثانويه عبور مي نمايد و سبب القاي ولتاژ قابل قبول در آن مي گردد. اساس كار افزايش مغناطيس توليد شده در سيم پيچ اوليه توسط خازن تشديد موازي مي باشد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/9ODxAQJVE

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه