نسخه آزمایشی

زخم پوش هيدروژلي حاوي GSNO با قابليت رهاسازي گاز نيتريك اكسيد در محل زخم جهت درمان زخمهاي ديابتي
GSNO loaded hydrogel wound dressing to release nitric oxide gas for diabetic wound healing


تاریخ اظهارنامه: 1397/07/10

شماره ثبت : 98429
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/07
طبقه بندی بین المللی: C12Q 1/26


خلاصه اختراع :

براي ساخت اين زخم¬پوش ابتدا پودر GSNO كه قابليت رها سازي گاز نيتريك اكسيد در محل زخم را دارد سنتز گرديد، در ادامه كربوكسي متيل كيتوسان يك درصد وزني و آلجينات يك درصد¬ وزني در آب مقطر ديونيزه حل شدند تا دو محلول ابتدايي به دست آيد ، سپس اين دو محلول با يكديگر تركيب شدند تا ژل نهايي آماده گردد. سپس درصد هاي متفاوت از پودر GSNO شامل 10، 20 و 30 درصد وزني به محلول كربوكسي متيل كيتوسان-آلجينات اضافه شدند. در ادامه ژل ساخته شده تحت خشكايش انجمادي قرار گرفت تا زخم پوش نهايي آماده گردد. آزمون هاي تصاوير ميكروسكوپ الكتروني، اندازه¬گيري قطر تخلخل ، آزمون ميزان جذب آب، آزمون طيف سنج مرئي-فرابنفش براي بررسي رهايش گاز نيتريك اكسيد، آزمون طيف سنجي مادون قرمز، آزمون آزمون گذر¬دهي هوا و آزمون حيواني از زخم پوش ساخته شده بعمل آمد. براساس آزمون¬هاي انجام گرفته، زخم پوش ساخته شده حاوي GSNO ويژگي¬هاي شيميايي، فيزيكي، مكانيكي و زيستي يك زخم پوش ايده¬آل را داشته و سبب درمان هرچه سريع تر زخم ¬گرديد. نتايج آزمون حيواني نشان داد كه اين زخم پوش باعث بهبود سريعتر و بهتر زخم ديابتي مي¬گردد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.