نسخه آزمایشی

دستگاه و روشي براي فراهم كردن گاز كاهنده تحت شرايط ثابت
METHOD AND DEVICE FOR PROVIDING REDUCING GAS UNDER CONSTANT CONDITIONS

شماره اظهارنامه: 139550140003001402
مالک/مالکان: شركت پريمتالز تكنولوجيز آستريا گ ام ب ها Primetals Technologies Austria GmbH

نوع شخص حقوقي:GmbH شماره ثبت: 422684شماره ثبت : 98437
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/08
طبقه بندی بین المللی: C21B 5/06 C21B 13/02 C21B 13/00


خلاصه اختراع :

درخواست مربوط است به روشي براي توليد اسفنج فلزي، كه در آن مواد آغازين حاوي اكسيد فلزي در يك واحد احياء به وسيله يك گاز احياء به اسفنج فلزي احياء مي شود، و گاز احياء كه به اين ترتيب مصرف مي شود از واحد احياء به عنوان گاز بالايي كشيده شده و در آن گاز احياء ورودي به واحد احياء با مخلوط كردن حداقل مقدار جزئي از گاز بالايي با حداقل يك گاز واكنش دهنده با پتانسيل احياء براي تشكيل يك گاز مخلوط، يا از گاز واكنش دهنده خالص با پتانسيل احياء توليد مي شود. در اين مورد، گاز واكنش دهنده با پتانسيل احياء به همراه حداقل مقدار جزئي از گاز بالايي در يك مخزن گاز به عنوان يك گاز مخلوط ذخيره شده، ذخيره مي شود، و حداقل مقدار جزئي از گاز مخلوط ذخيره شده قبل از وارد كردن مخلوط گاز بالايي با گاز واكنش دهنده داراي پتانسيل احياء، و / يا به گاز واكنش دهنده به گاز بالايي و / يا به گاز مخلوط وارد مي شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.