نسخه آزمایشی

زخم پوش پليمري آنتي باكتريال (پلي وينيل الكل/ گرافن اكسايد-آرژنين-سياه دانه) با خاصيت تسريع در فرآيند ترميم پوست و رهايش كنترل شده دارو
Antibacterial polymeric wound dressing with the property of accelerating the process of skin healing and controlled release of the drug

شماره اظهارنامه: 139950140003006863

تاریخ اظهارنامه: 1399/8/10
مخترع/مخترعان: محمدعلي سال مه
شماره ثبت : 103212
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/10/2
طبقه بندی بین المللی: A61L 15/00 A61F 15/00


خلاصه اختراع :

در اين اختراع براي تاييد صحت مواد سنتز شده آناليزهاي طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه، پتانسيل زتا، تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي و توزيع فراواني عناصر انجام شد. همچنين خواص ضدباكتريايي مواد سنتز شده توسط تست حداقل غلظت بازدارنده رشد، چگالي نوري و تست هاله بررسي شد كه نتايج نشان دادند اين مواد توانايي مهار رشد هر دو گروه از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي را دارند. در مرحله بعد محلول پلي وينيل الكل تهيه شده و با گرافن اكسايد-سياه¬دانه-آرژنين تركيب شد تا توسط فرآيند الكتروريسي نانوالياف مورد نظر توليد شود. آناليز طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه و توزيع فراواني عناصر، حضور نانومواد را در نانوالياف توليد شده به اثبات رساند. همچنين جهت بررسي خواص ساختار نانوالياف، آزمايش¬هاي استحكام كششي، زاويه تماس با آب و زيست تخريب پذيري انجام گرديد. با توجه به نتايج، استحكام كششي در حضور گرافن اكسايد- سياه-دانه-آرژنين نتايج مناسبي داشت و حداكثر كرنش آن برابر با 42/1 ثبت گرديد. از سلول¬¬ هاي فيبروبلاست NIH 3T3جهت بررسي سميت و زنده ماني سلول¬ها با روش MTT و خراش استفاده شد. نتايج نشان دهنده غير سمي بودن نانوكامپوزيت گرافن اكسايد-سياه¬دانه-آرژنين در غلظت 2 ميكروگرم بر ميلي ليتر از سياه¬دانه مي¬باشد. در مرحله آخر نانوالياف سنتز شده بر روي مدل حيواني آزمايش شد كه در مدت 14 روز، 86% از زخم را بهبود بخشيد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/U461UR21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع