نسخه آزمایشی

توليد پروتئين فيوژن نوتركيب lhmlt با خاصيت ضد سرطاني
The production of recombinant fusion lhmlt protein with anticancer effects

شماره اظهارنامه: 139850140003007756

تاریخ اظهارنامه: 1398/9/6
شماره ثبت : 103248
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/10/6
طبقه بندی بین المللی: C07K 14/435 A61P 35/02 A61P 35/04 A61K 38/00


خلاصه اختراع :

پپتيد مليتين(Melittin) بخش اصلي تشكيل دهنده سم زنبور عسل و داراي خواص قوي ضد سرطاني است به نحوي كه به عنوان يك كانديدا جهت شيمي درماني مطرح مي‌باشد. عمده‌ترين مشكل در كاربرد مليتين به عنوان دارو، آسيب همزمان آن بر سلول‌هاي سرطاني و سالم مي باشد. بنابراين براي استفاده دارويي پپتيد مليتين، نياز به يك راهبرد مناسب وجود دارد تا ضمن بيشترين تاثير به سلول بيمار و سرطاني، آسيبي به سلول‌هاي سالم وارد نشود و يا اينكه به حداقل ممكن كاهش يابد. يكي از ابزارهاي مناسب براي دارورساني اختصاصي و هدفمند به سلول‌هاي سرطاني و كاهش آسيب به سلول‌هاي سالم، گيرنده هاي سطحي منحصر به سلول‌هاي سرطاني همچون گيرنده هورمون گنادوتروپين(GnRHR) مي‌باشد كه در سطح بيش از ده نوع سلول سرطاني وجود دارد و در سطح سلول‌هاي سالم وجود ندارد و يا به ندرت يافت مي‌شود. بر اين اساس در اين پژوهش پروتئين فيوژني براساس سم مليتين و هورمون انساني گنادوتروپين (GnRH) با نام lhmlt طراحي و پس از مطالعات بيوانفورماتيكي توليد شد. با توجه به مزاياي ناقل هاي ويروسي از ناقل PVX و ميزبان گياهي Nicotiana benthamiana جهت توليد استفاده شد و پس تاييد بيان پروتئين lhmlt از طريق لكه‌گذاري وسترن، پروتئين نوتركيب با استفاده از ستون كبالت تخليص گرديد. بررسي اثرات پروتئين فيوژن lhmlt بر روي سلول‌هاي سرطاني سينه (MCF7) و عصبي (SH-SY5Y) كه در سطح خود داراي گيرنده GnRHR بودند و سلول سالم حاصل از مغز استخوان انساني (BMSC) و فاقد گيرنده GnRHR كه از طريق آزمون MTT صورت پذيرفت نشان داد كه اين پروتئين در مقادير بسيار اندك (0.15 -0.31 ميكروگرم بر ميلي‌ليتر) به طور كارآمدي باعث توقف كامل رشد در سلول‌هاي سرطاني مي‌شود و در مقادير بازدارنده براي سلول‌هاي سرطاني، تاثيري بر سلول‌هاي سالم نداشته و اثر آن صفر است. پروتئين فيوژن در غلظت 20 ميكروگرم بر ميلي‌ليتر، به ترتيب معادل 60 و 100 برابر مقدار بازدارنده براي سلول‌هاي سرطاني SH-SY5Y و MCF7 ، تنها موجب توقف 33 درصد رشد در سلول‌هاي سالم BMSC گرديد. آنچه مشاهده مي‌شود تاثير هدفمند پروتئين فيوژن lhmlt بر سلول‌هاي سرطاني مي‌باشد كه نشان دهنده تاثير حضور هورمون GnRH در ساختار پروتئين فيوژن و در كنار پروتئين مليتين مي‌باشد كه مي‌تواند در مرحله بعد جهت تحقيقات بر روي حيوانات مدل مورد استفاده قرار گيرد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/5JKINI21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع